Algemene Verordening Gegevensbescherming

Meer informatie over de verplichtingen i.v.m. de GDPR(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere privacycommissie).