Double Digit Rally 2023

Info
20 May 2023 - 21 May 2023
7 uur
Snooker Pocket - Hoogstraat 78 , 8540 Deerlijk

We zijn verheugd om de Double Digit Rally opnieuw aan te kondigen! Dit evenement, voorheen bekend als de WTC De Postzwaantjes Rally, is overgenomen door Double Digit in 2022. Ook dit jaar zullen we de opbrengst volledig aan een goed doel (vzw De Living) schenken. Zo hebben we vorig jaar 2000€ aan De Kier kunnen schenken.

We zijn trots om aan te kondigen dat de Double Digit rally dit jaar een volledig nieuwe start- en eindplaats krijgt, alsook een vernieuwd en prachtig parcours met meerdere bevoorradingen.

Er zijn 3 ritten van 50, 80 en 110 km, voor elk wat wils. Inschrijven kan reeds online of ter plaats, houd alvast 20-21 mei 2023 vrij in je agenda voor deze geweldige rally!

Vzw De Living:

De Living is een ‘bijzonder’ koffiehuis waar kwetsbare jongvolwassenen probeerruimte krijgen om te groeien in hun talenten rekening houdend met hun mogelijkheden. Ze krijgen de kans om actief deel te nemen aan het runnen van een horecazaak in al zijn facetten zoals bedienen, afrekenen, poetsen,…
Vzw De Living verwent met zorg en kwaliteit.
Omdat iedereen gewoon bijzonder is.

Om deze organisatie tot een succes te maken, zijn we nog op zoek naar vrijwillige helpende handen voor de bevoorrading, parcours, kassa, fietsparking, fotograaf, ...

Ook zijn we dankbaar voor elke vorm van sponsoring, zodat we het bedrag voor het goede doel kunnen maximaliseren.

Vragen of interesse, neem gerust contact!

Online inschrijven 

Zaterdag 20 mei 2023 - Inschrijven

Zondag 21 mei 2023 - Inschrijven


English version:

We are thrilled to announce the Double Digit Rally again! This event, formerly known as the WTC De Postzwaantjes Rally, has been taken over by Double Digit in 2022. This year as well, all proceeds will be donated to a charitable organization (VZW De Living). Last year, we were able to donate 2000€ to De Kier.

We are proud to announce that the Double Digit rally will have a completely new start and finish location, as well as a renewed and beautiful course with multiple aid stations.

There are 3 rides of 50, 80, and 110 km, something for everyone. Registration can already be done online or on site, so mark your calendar for May 20-21, 2023, for this great rally!

VZW De Living:
De Living is a "special" coffee house where vulnerable young adults get room to grow in their talents taking into account their possibilities. They get the chance to actively participate in the running of a catering business in all its facets such as serving, checking out, cleaning, ... VZW De Living indulges with care and quality. Because everyone is just special.

To make this organization a success, we are still looking for volunteer helpers for aid stations, course, cash register, bike parking, photographer, ...

We are also grateful for any form of sponsorship, so that we can maximize the amount for the good cause.

Questions or interest? Feel free to contact!

Sign up for this event:

Saturday 20 May 2023 - Register

Sunday 21 May 2023 - Register