Double Digit Rally

Info
13 Aug 2022 - 14 Aug 2022
7 uur
Start aan Double Digit, Cotton Factory Kortrijk

We zijn vereerd om de Double Digit Rally aan te kondigen! Als je met ons mee wil rijden, kan je je snel inschrijven voor de 50 km, 80 km of 110 km rit. Er zal een halte zijn in de buurt van de Loskaai (Lauwe) om je te voorzien van energieke voeding en verfrissende drankjes! Je kan daar ook gebruik maken van het toilet.

Online inschrijven kan op onderstaande links:

Zaterdag 13 augustus: Zaterdag

Zondag 14 augustus: Zondag

Prijs: €5 voor leden en €7 voor niet-leden

 

Parcours

50 KM - 215 HM

80 KM - 387 HM

110 KM - 599 HM

Contacteer ons om de RouteYou van deze routes te krijgen: contact@double-digit.eu

De bestanden zijn ook beschikbaar op de dag zelf.

Benieuwd naar een stukje geschiedenis van het evenement?
De Double Digit Rally was vroeger de "WTC De Postzwaantjes Rally". De Postzwaantjes Rally werd opgericht door postbodes die hun liefde voor de wielersport omzetten in een evenement waar iedereen van kon genieten. Het meest recente evenement van de Postzwaantjes Rally vond plaats in 2019 in een pre-COVID wereld. Vanwege de COVID kon het evenement de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden. In overleg met de organisatoren van de rally zal Double Digit het evenement weer tot leven wekken. Double Digit is een bedrijf dat een gezonde levensstijl voor zijn werknemers belangrijk vindt en iedereen aanmoedigt om fit te blijven. We zien dit evenement dan ook als een kans om als één team samen te werken.

De rit start in het kantoor van Double Digit in Cotton Factory in Kortrijk vanaf 7u 's ochtends.

De rit eindigt in café De Zoeten Inval in Heule.

We organiseren de Double Digit Rally ten voordele van vzw De Kier 

We hebben gekozen voor een lokale organisatie die mensen steunt die door de mazen van het net vallen. Hun deur staat letterlijk open voor deze mensen en ze krijgen hulp bij situaties waarbij ze moeilijkheden ervaren en helpen ze om deze drempels te overwinnen. Van het helpen betalen van schoolfacturen tot begeleiding naar de juiste ziekenzorg. Het is een logische keuze om een organisatie te steunen die dicht bij de deur is en in de schaduw staat. Deze organisatie bestaat louter uit vrijwilligers, onze duit in het zakje is dus zeker welkom. 

Wie liever alleen een gift wil doen in plaats van deel te nemen, dan kan dat zeker! Je krijgt ook een fiscaal attest.

vzw Sober voor Anderen

BE79 7350 2082 0733 met vermelding "project 617 De Kier".

 

Online inschrijven kan op onderstaande links:

Zaterdag 13 augustus: Zaterdag

Zondag 14 augustus: Zondag


English version:

We’re very excited to announce the Double Digit Rally! The ride starts at the Double Digit offices in Cotton Factory in Kortrijk from 7 AM in the morning. If you want to join us on the ride, you can sign up very soon for the 50 km, 80 km or 110 km ride. There will be one stop near the Loskaai (Lauwe) to supply you with energising foods and refreshing drinks! You can use the toilet there as well. The rally finishes in pub De Zoeten Inval in Heule.

Interested in a bit of history of the event? 
The Double Digit Rally used to be the "WTC De Postzwaantjes Rally". It was founded by postmen who turned their love for cycling into an event for everyone to enjoy. The most recent event of the Postzwaantjes Rally took place in 2019 in a pre-COVID world. Due to COVID the event could not take place for the past two years. In agreement with the organisers of the rally Double Digit will bring the event back to life. Double Digit is a company that values a healthy lifestyle for its employees and encourages everyone to keep fit. We look a this event as a team effort as well.

We organise the Double Digit Rally on behalf of vzw De Kier
We have chosen a local organisation that supports people who fall through the cracks. Their door is literally open to these people and they receive help in situations where they experience difficulties and help them to overcome these barriers. From helping pay school bills to guiding them to the right health care. It is a logical choice to support a local organisation. This organisation consists solely of volunteers, so our contribution is certainly welcome. 

If you rather just donate to the charity than participate in the race you certainly can. You'll also recieve a tax certificate.

vzw Sober voor Anderen

BE79 7350 2082 0733 and mention "project 617 De Kier".

 

Sign up for this event:

Saturday 13 August: Saturday

Sunday 14 August: Sunday

 

Route

50 KM - 215 HM

80 KM - 387 HM

110 KM - 599 HM